Kontakt

NÁZEV FIRMY: Rostislav Beneš
IČO: 74125940
obor autorizace: dopravní stavby
č. v seznamu autorizovaných osob ČKAIT: 1005431


ZAMĚŘENÍ FIRMY:

PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ a doplňkové služby z oblasti výpočetní techniky


KONTAKTNÍ ADRESA: Naloučany 7, 675 71 Naloučany

TELEFON : +420 731 581 563

E-MAIL: benes@benros.cz